КОНТАКТ

Контактна информация


Адрес на компанията

РОАН 90 ООД
ул. "Рила" 17,
Русе, ПК 7012
Република България

Връзка с нас

Email: roan90@abv.bg
Phone: +359 82 824 205
Fax: +359 82 824 204
Call Us: +359 887 470 265 / Dipl. Eng. - Ilian Iliev
Call Us: +359 887 301 726 / Economist, Master Degree - Hristomir Iliev

Седалището на дружеството се намира в гр. Русе, ул.”Рила”№17. Сградата е построена през 1897 година, проектирана от арх. Едвин Пиатрицки и е била собственост на еврейски търговец. Възстановена от дружеството и е обявена за паметник на културата.

Адрес на РОАН 90 ООД