ИНФОРМАЦИЯ

Строителни обекти
Галерии инфраструктура, благоустрояване и сгради

img

Инфраструктура
Завършени обекти инфраструктура и благоустрояване.

img

Жилищни и промишлени сгради
Завършени обекти и в процес на
изпълнение.

img

Текущи обекти
Обекти в процес на изпълнение.

За Нас
Кратка информация и представяне на "РОАН 90" ООД

Ангел Илиев Христов

ЕТ "РОАН 90" е регистриран на 24.10.1990 г. и е вписан в регистъра за еднолични и колективни фирми на граждани под №2136, том 12, стр.149 по ф.д. 1763/1990.

Основател е Ангел Илиев Христов (1950-2002).

През 1997 година е регистрирано дружество “РОАН 90” ООД и е вписано в регистъра на търговските дружества под №1577, том 23, стр.171 по ф.д.465/1997 от Русенския Окръжен Съд с основен предмет на дейност “Предприемаческа и строителна дейност”.

Седалището на дружеството се намира в гр. Русе, ул.”Рила”№17. Сградата е построена през 1897 година, проектирана от арх. Едвин Пиатрицки и е била собственост на еврейски търговец, възстановена от дружеството и е обявена за паметник на културата.

Дружеството разполагат с над 170 души квалифицирани строителни работници във всички области на строителството – груб строеж / кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи и т.н./, довършителни работи, сухо строителство - специалисти, преминали квалификационна степен на обучение, работещи свободно с нововъведенията в строителството. Дружеството разполага със собствена производствена база, складова база и с всички необходими сертификати и удостоверения за извършване на дейността си.

Портфолиото ни включва изпълнението на обекти в Североизточна България и Черноморието, както и на територията на Република Германия.

Основната ни цел е постигането на все по-високо качество, въвеждането на нови технологии и материали в областта на строителството, усъвършенстване на персонала, развитие и разширяване на дейността както в нашата сфера на дейност, така и в други сфери на икономиката, създаването на нови партньорства в страната и чужбина, откриването на нови работни места, опазването на околната среда.